Swahili Rebellion and Redemption


<<  HOME PAGE

Text

Part Title Sections
1 DHAMBI
Maelezo
TMwanzo wa dhambi - Bibilia inasema nini
Dhambi imeenea ulimwengu mzima 
Dawa ya dhambi iliandaliwa tangu mwanzo wa nyakati
2 TOBA
Utangulizi Toba ni kwa Mungu 
Toba ni Muhimu l
Toba inatolewa kwa yule aliye tendewa kosa?
Toba la dhambi kwa Wakristo wengine 
Toba huja kabla ya kuzaliwa upya
Kutokuwa na nia ya kutubu humpofusha mtu 
Mungu mara kwa mara anamuonya mtu asiyetubu
3 IMANI
Utangulizi
Katika Agano la Kale
Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani
Ufupisho wa Biblia
4 UPATANISHO
Utangulizi
Katika kipindi cha Agano la Kale
Sadaka za wanyama zilikuwa ni maandalizi ya sadaka ya Yesu
Maelezo
5 SADAKA
Utangulizi
Agano la Kale
Chini ya sheria mambo mawili yalikuwa ni ya muhimu katika upatanisho
Katika Agano Jipya
Sadaka ya Kristo kwaajili ya dhambi ya ulimwengu ilikuwa ni kitendo cha mwisho
Mambo mawali ni muhimu kwaajili ya upatanisho chini ya neema
Ubatizo wa Kikiristo ni ishara ya kutakaswa kwa moyo dhidi ya dhambi
6 UKOMBOZI
Utangulizi
Katika Agano la Kale
Katika Agano Jipya
Nguvu ya msukumo katika ukombozi
7 KUHESABIWA HAKI
Utangulizi Ni nini maana ya kuhesabiwa haki?
Kuhesabiwa haki maana yake ni zaidi ya msamaha
Waumini wanahesabiwa haki kwasababu Yesu alizibeba dhambi zao pale msalabani
Kuhesabiwa haki ni kwa neema peke yake
Tunapaswa kukubali hatia tuliyonayo mbele za hakimu mwenye haki
Hitimisho
8 INJILI
Utangulizi
Ahadi ya Mwokozi na Mkombozi wa ulimwengu inapatikana katika mfululizo wa kurasa za Agano la Kale
Yesu Masihi, alipokuja duniani, alidai kutimiza ahadi za Mungu
9 MSAMAH
Utangulizi
Agano la Kale
Agano Jipya
Msamaha ni kwa neema ya Mungu
Mawazo wa Mwisho
10 KUZALIWA UPYA
Utangulizi
Mahusiano Mapya
11 NEEMA
Bibilia ina maana gani inapozungumzia juu ya neema?
Nyakati za neema zilianza duniani kupitia kifo na ufufuo wa Kristo Yesu
Neema ni zawadi ya Mungu kumuwezesha mwanadamu kuishi maisha ya utakatifu.
Katika maisha tunaweza kuishi chini ya sheria, au chini ya neema
Urahisi na uhuru wa neema ni mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu
Neema ya kawaida
<<  HOME PAGE

 

Sovereign World TrustSovereign World Trust
P.O.Box 777
Tonbridge
Kent TN11 0ZS
(NOT for sat navs!)

 

We are a UK registered charity, No 1198177

 

 

If you are eligible to order books for your ministry,
we have a separate site.


Email - info@sovereignworldtrust.org.uk

Telephone - +44 (0)7944 589658.

  Follow us on Facebook

 

Website design and development by Interface CMS